Admitere

CALENDAR EVALUARE NAŢIONALĂ 2017

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII – a în anul şcolar 2016 – 2017

 • 7 – 9 iunie 2017 Înscrierea la evaluarea naţională
 • 9 iunie 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII – a
 • 19 iunie 2017 Limba şi literatura română – probă scrisă
 • 21 iunie 2017 Matematica – probă scrisă
 • 22 iunie 201 7 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
 • 26 iunie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
 • 26 iunie 2017 Depunerea contestaţiilor (orele 16 – 20)
 • 27 – 29 iunie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
 • 30 iunie 2017 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii
 • 3-6 iulie 2017: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;
 • 4-7 iulie 2017: Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;
 • 12 iulie 2017: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018;
 • 13 iulie 2017: Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în învățământul liceal de stat din județ/municipiul București. Afișarea de către fiecare liceu a listei candidaților repartizați în liceul respectiv;
 • 13-17 iulie 2017: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;
 • 19-21 iulie 2017: Rezolvarea de către comisiile de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa computerizată de repartizare.Cea de-a doua etapă a admiterii la licee se va desfășura astfel:
  • 24 iulie 2017: Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
  • 4 septembrie 2017: Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
  • 4-7 septembrie 2017: Depunerea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare;
  • 8 septembrie 2017: Repartizarea acestor absolvenți.