“ELEVI PE 2 ROŢI”

Prof. coordonator Filipovici Florentina

În perioada 27 septembrie -29 octombrie 2016, elevii claselor aX a A şi a XI a A au desfăşurat activităţi în cadrul Proiectului „ Elevi pe 2 roţi”.
Institutul Intercultural Timişoara este partenerul din România al Programului internaţional de schimburi în domeniul educaţiei civice CIVITAS, iniţiat şi coordonat de Center for Civic Education, S.U.A. Programul CIVITAS include parteneri din peste 50 de ţări din Europa, America de Nord, America de Sud, Africa şi Asia. În cadrul Programului CIVITAS, România face parte dintr-un parteneriat ce include organizaţii din Florida, Texas, Mississippi şi Ungaria, coordonat de Florida Law-Related Education Association.
Proiectul vizează implicarea elevilor în rezolvarea unor probleme la nivelul comunităţii locale.
Problema a fost dezbătută la nivelul claselor a X-a A şi a XI-a A. Discuţiile au fost cu rol critic la adresa infrastructurii oraşului printre care putem aminti lipsa benzilor pentru biciclişti sau spitalele în număr insuficient pentru a oferi servicii de calitate cetăţenilor. Pe de altă parte elevii s-au arătat intrigaţi de ideea de a veni la liceu folosind cel mai economic mod de deplasare şi acela fiind transportul pe bicicletă şi au adus în discuţie propunerea implementării unor standuri de biciclete pentru liceu. Discuţiile au atins şi subiecte sensibile, cum ar fi sistemul de educaţie în privinţa finanţării actului educativ problema fiind identificată prin lipsa dotărilor necesare şcolii. De asemenea, anumiţi elevi şi-au arătat nemulţumirea lipsei internetului în cămin pentru a facilita căile comunicative şi un acces mai facil la informaţii.
f3f4f5