Istoric

ISTORIC

Liceul de Marină Constanţa a fost înfiinţat in anul 1975, sub denumirea de Liceul de Marină Navrom, aparţinănd de M.T.Tc Comandamentul Marinei Civile.

În acea perioadă, liceul a avut profil tehnic şi pregătea absolvenţi în meseriile marinar şi motorist nave. In cei 49 de ani de existenţă, unitatea noastră şcolară şi-a schimbat titulatura şi a aparţinut de diferite ministere:

 

  • Grup Şcolar de Marină – M.T.Tc
  • Liceul Industrial de Marină – M.Ap.N. Comandamentul Marinei Militare
  • Liceul Industrial de Marină – M.T.Tc
  • Grup Şcolar Industrial de Marină – Ministerul Educaţiei si Cercetării
  • Colegiul Tehnic de Marină ,, Alexandru Ioan Cuza”  – Ministerul Educaţiei si Cercetării
  • Liceul Tehnologic ,, Alexandru Ioan Cuza”  – Ministerul Educaţiei si Cercetării
  • Liceul de Marină – Ministerul Educaţiei

Pe tot parcursul acestor ani, liceul ăi-a păstrat profilul de marină, având absolvenți ai învățământului liceal și profesional. Și în prezent, unitatea noastră școlară și-a păstrat profilul prin învățământul liceal, clasele IX-XII,  învățământul profesional și prin învățământul postliceal, având un număr semnificativ de clase cu meserii de bază în domeniul maritim și portuar:

Învățământul liceal:  – tehnician în transporturi,

-Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

– tehnician proiectant CAD,

– tehnician în electromecanică,

– tehnician în instalații electrice.

Învățământul postliceal: – operator portuar,

Învățământul profesional şi dual : – tubulator naval,

– lăcătuș construcții navale.

Ca răspuns la necesitățile de formare a tinerilor din municipiul Constanta, misiunea Liceului de Marină din Constanța a fost și va rămâne orientată spre: formarea competențelor de bază în tehnologia transporturilor maritime, realizarea unui echilibru între echitate și calitate în formarea priceperilor și deprinderilor în meserii specifice domeniilor maritim și portuar prin liceu, școala postliceală și școala profesională, posibilitatea încadrării în muncă la terminarea liceului sau continuarea studiilor într-o formă superioară de învățământ de profil marinăresc (Universitatea Maritimă Constanța, Academia Navală “Mircea cel Bătrân”).

DIRECTOR,

Prof. Dumitru Mihai

Ziua liceului este pe 21 mai.