Istoric

Liceul de Marină din Constanța a fost înfiintat în anul 1975, sub denumirea de Liceul de Marină NAVROM, aparținând de M.T.Tc., Comandamentul Marinei Civile. În acea perioadă, liceul avea profil tehnic și pregătea absolvenți în meseriile marinar și motorist nave. În cei 41 de ani de existență, unitatea noastră școlară și-a schimbat titulatura și a aparținut de diferite ministere:

– Grup Școlar de Marină – M.T.Tc.;

– Liceul Industrial de Marină – M.Ap.N., Comandamentul Marinei Militare;

– Liceul Industrial de Marină – M.T.Tc.;

– Grup Școlar Industrial de Marină – Ministerul Educației și Cercetării.
Pe tot parcursul acestor ani, liceul ăi-a păstrat profilul de marină, având absolvenți ai învățământului liceal și profesional. Și în prezent, unitatea noastră școlară și-a păstrat profilul prin învățământul liceal, clasele IX-XII,  învățământul profesional și prin învățământul postliceal, având un număr semnificativ de clase cu meserii de bază în domeniul maritim și portuar:

Învățământul liceal: – tehnician în transporturi,

                                – tehnician proiectant CAD,

                                – tehnician în electromecanică,

                               – tehnician în instalații electrice.

Învățământul postliceal: – operator portuar,

Învățământul profesional: – tubulator naval,

                                         – lăcătuș construcții navale.

Ca răspuns la necesitățile de formare a tinerilor din municipiul Constanta, misiunea Liceului de Marină din Constanța a fost și va rămâne orientată spre: formarea competențelor de bază în tehnologia transporturilor maritime, realizarea unui echilibru între echitate și calitate în formarea priceperilor și deprinderilor în meserii specifice domeniilor maritim și portuar prin liceu, școala postliceală și școala profesională, posibilitatea încadrării în muncă la terminarea liceului sau continuarea studiilor într-o formă superioară de învățământ de profil marinăresc (Universitatea Maritimă Constanța, Academia Navală “Mircea cel Bătrân”).

Ziua liceului este pe 21 mai.