Obiectivele proiectului

•Adâncirea cunoștințelor despre importanța apei în mediul local din punctul de vedere al diferitelor discipline, precum și în lumina Conferinței Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice.
•Conștientizarea elevilor privind importanța apei ca sursă a vieții și ca sursă de venit în turism, sport, electricitate, economie, gastronomie, precum și utilizarea înțeleaptă a apei.
•Incurajarea tinerilor europeni să-și împărtășească puncte de vedere despre mediu folosind forum-urile Comisiei Europene.
•Sporirea cunoștințelor și a respectului față de alte culturi.