Proiect educaţional CULTURAL INTERFERENCES IN DOBRUDJA/DOBROGEA

Logo

 

Sâmbătă, 30.03.2019, profesorii şi elevii români şi bulgari s-au întâlnit din nou în Constanţa la Liceul de Marină. Profesorii au luat parte la un atelier – „Integrarea quizizz şi padlet în predare şi învăţare” ca urmare a mobilităţii profesorilor Erasmus+. Elevii s-au bucurat de două activităţi: o vânătoare de comori şi o competiţie de chestionare în aplicaţia quizizz.

 

Sistemul de învățământ modern are misiunea de a forma o conștiință europeană, pornind de la un sistem de valori-cheie, precum: respectul drepturilor omului, justiția socială, tradițiile culturale, multiculturalismul, dezvoltarea personală continuă ş.a. Conținuturile, finalitățile și obiectivele specifice educației propun un demers prin care educația încearcă să răspundă exigenţelor lumii în care trăim și să producă o schimbare a actului educativ, în favoarea educației bazată pe învățare și mai puțin pe transmiterea de informații.

Dezvoltarea personalităţii tinerei generaţii trebuie să răspundă contextului actual european în care provocările au multiple caracteristici:

 • păstrarea identităţii naţionale în condiţiile globalizării,
 • multiculturalismul,
 • adaptabilitatea la cerinţele în continuă schimbare ale economiei de piaţă,
 • competenţele în era digitală,
 • capacitatea de proiectare a dezvoltării personale.

Ţinând seama de aceste considerente şi de faptul că învăţământul trebuie privit în perspectiva educaţiei permanente, a unei educaţii pentru schimbare, şcolilor le revine rolul de a promova tinerii cu capacitatea de a înţelege şi de a răspunde adecvat diverselor provocări venite din partea societăţii, de a deveni agenţi ai propriei formări. Prin proiectul acesta se acordă importanţă dezvoltării personale, pentru a stimula posibilităţile de manifestare ale tinerilor, astfel încât să facă faţă provocărilor de orice tip, prin ameliorarea unor probleme privind abandonul, analfabetismul şi eşecul şcolar, incultura, vandalismul, inadaptarea socială, imposibilitatea găsirii şi păstrarii unui loc de muncă.

Alături de şcoala iniţiatoare, Liceul de Marină Constanţa, parteneri în proiect sunt:

Liceul Teoretic „Ştefan Karadzha” Kavarna, Bulgaria, reprezentat prin director Emil Andonov

Comitetul Naţional pentru Drepturile Omului, reprezentat prin preşedinte doamna Liana NAUM;

Liga Navală Română, filiala Constanţa, reprezentată prin preşedinte contraamiral (r) Aurel Constantin.

Comisia de implementare a proiectului este alcătuită din;

Coordonatori de proiect:

 1. Mihai DUMITRU – director al Liceului de Marină Constanța
 2. Irina ZAMĂ – profesor

Membri:

 1. prof. Sorina MIRCEA
 2. prof. Adina VIIERU
 3. prof. Mirela PETCU
 4. prof. Sița IORDACHE
 5. prof. Alina NEACŞU
 6. prof. Elena Claudia PRICOP
 7. prof. Elena CIUBUC
 8. prof. Oana ZOGA
 9. prof. Gabriela LUCA
 10. prof. Carmen STAN
 11. prof. Iolanda MOCANU

dsc_9209dsc_9137

????????????????????????????????????

dsc_9120dsc_9069