Liceul de Marină Constanța derulează în anul școlar 2019-2020, proiectul “Experiență europeană – șansă pentru success în carieră” nr. 2019-1-RO01-KA102-062783, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

Unitatea noastra școlară își propune să crească calitatea formării profesionale a elevilor în domeniile mecanică si electromecanică prin stagii de practică în Spania, pentru a răspunde nevoii angajatorilor din industria locală a întreprinderilor de construcții navale și transport naval.

Participantii sunt 18 elevi clasele a X-a la Liceul de Marină Constanța:
-9 elevi se profesionalizează în domeniul de pregătire de baza, Mecanică
-9 elevi se profesionalizează în domeniul de pregătire de baza, Electromecanică

Organizația de primire este IES Politechnico Hermenegilde Lanz, un liceu cu tradiție în formarea profesionala în Granada, Spania. Aceasta va asigura formarea celor 18 elevi români în atelierele de profil ale instituției. Organizația intermediara MEP Europrojects va organiza sejurul și programul cultural în Spania.

Ne asteptăm ca, prin implementarea exemplelor de bună practică spaniole în activitatea curentă a școlii noastre, să îmbunătățim învățarea bazată pe muncă și să răspundem în măsură mai mare la cerințele pieței muncii.

Activitățile de mobilitate în scopul educației și formării profesionale într-o altă țară a Europei, precum și colaborarea cu partenerii externi, adaugă o dimensiune europeană care a devenit pe deplin integrată în strategia educațională a școlii.

https://www.proiecte-erasmus.com/?cat=4

By admin