Erasmus+ 2016

COMPETENȚE TEHNICE PENTRU VIITOARELE LOCURI DE MUNCĂ
NR. CONTRACT: 2015-1-RO01-KA102-014645

În anul școlar 2015-2016, Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza” a implementat proiectul Erasmus+ „Competențe tehnice pentru viitoarele locuri de muncă” prin care a sprijinit formarea profesională a 24 de elevi ai școlii într-un alt stat membru al Uniunii Europene.
Obiectivul general al proiectului a răspuns nevoii de îmbunătățire a formării de specialitate în domeniile întreținerii instalațiilor electrice și a circuitelor electronice, în vederea creșterii șanselor de angajare la finalizarea studiilor și a șanselor în carieră, prin oportunitatea cooperării internaționale și a mobilității în scop educațional.
Partenerii de proiect sunt instituții spaniole care activeaza în domeniul educației și formării profesionale: Instituto care de Educación Secundaria Politechnico Hermenegildo Lanz și M.E.P. Europrojects din Granada, Spania
Elevii din grupul țintă au realizat stagii de formare profesională astfel: 12 elevi clasa a XII-a calificarea Tehnician în instalații electrice in perioada 22.02.2016-04.03.2016 (2 saptamani) și 12 elevi clasa a XI-a calificarea Tehnician electromecanic in perioada 9.05.2016-27.05.2016 (3 saptamani).
Rezultatele s-au concretizat în: dezvoltarea la nivel european a competențelor profesionale și personale a celor 24 de participanți, un parteneriat cu instituții din domeniul educației și formării profesionale din Spania care să susțină mobilitatea în scop educațional, documente de mobilitate ECVET, ghid de bună practică care va contine lucrari realizate în plasamentul european, articole în revista școlii și în presa, înregistrari ale experiențelor de mobilitate pe site-ul proiectului www.proiecte-erasmus.com, etc.
Proiectul consolidează drumul școlii spre cooperarea internațională în domeniul formării profesionale și permite o mai bună corelare între oferta educațională și cererea forței de muncă.
Proiectul a fost finanțat din fonduri ale Uniunii Europene în cadrul programului ERASMUS+.

Disclaimer: Această prezentare reflectă numai punctul de vedere al autorului.
AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informațiilor respective.