Regulament de ordine interioara 

Conform OMEN 3797/2023 : Art 99 aliniatul 1 din regulamentul de ordine interioara se modifica astfel : Nota la purtare se scade cu 1 punct la fiecare 20 absente nejustificate pe an scolar din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe an scolar la o disciplina de studiu/modul de specialitate

Regulament intern

Procedura acces persoane straine

By admin