SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DE STAT ŞI PARTICULAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2022 – 2023
– ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE MASĂ – FILIERĂ TEHNOLOGICĂ, ZI –
Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Unitate de învăţământ de stat / Unitate de învăţământ  particular  Profilul Domeniul de pregătire Nivelul de calificare Calificarea profesională  Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2022-2023 – ZI Nr. ordinului ministrului de
Liceu – filieră tehnologică – ZI Autorizare Acreditare
Nr. clase Nr. elevi
a
IX-a
a
X-a
a
XI-a
a
XII-a
a
IX-a
a
X-a
a
XI-a
a
XII-a
1 Liceul de Marină de stat Tehnologic Electric 4 Tehnician în instalaţii electrice 1 1 1 27 28 26 Legea       87/ 2006
2 Liceul de Marină de stat Tehnologic Electromecanică 4 Tehnician electromecanic 1 26 Legea       87/ 2006
3 Liceul de Marină de stat Teohnlogic Mecanică 4 Tehnician proiectant CAD 1 1 24 32 OMECŞ  3501/ 2016
4 Liceul de Marină de stat Tehnologic Mecanică 4 Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 1 1 1 1 23 20 32 29 OMECTS  4904/ 31.07.2012
5 Liceul de Marină de stat Tehnologic Mecanică 4 Tehnician transporturi 1 1 1 1 22 23 30 26 Legea       87/ 2006
TOTAL 4 3 4 3 95 70 122 81

 

SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DE STAT ŞI PARTICULAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2022 – 2023
– ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL și ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL –
Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Unitate de învăţământ de stat / Unitate de învăţământ  particular Domeniul de pregătire Calificarea
profesională 
Forma de organizare (învăţământ profesional/ învăţământ dual) Nr. clase şi număr elevi înscrişi
în anul şcolar 2022-2023
Nr. ordinului ministrului de
Nr. clase Nr. elevi Autorizare Acreditare
a IX-a a X-a a XI-a a IX-a a X-a a XI-a
1 Liceul de Marină de stat Mecanică Lăcătuş construcţii navale profesional 0.5 11 OMECTS 4904/31.07.2012
2 Liceul de Marină de stat Mecanică Tubulator naval profesional 0.5 10 OMEN 5076/26.08.2021
3 Liceul de Marină de stat Mecanică Lăcătuş construcţii navale dual 1 1 17 18 OMECTS 4904/31.07.2012
4 Liceul de Marină de stat Mecanică Tubulator naval dual 1 1 17 15 OMEN 5076/26.08.2021
TOTAL 2 2 1 34 33 21

 

SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DE STAT ŞI PARTICULAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2022 – 2023
– ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL DE STAT –
Denumirea unităţii de învăţământ Buget/ taxă Zi/ seral  Domeniul de pregătire Calificarea profesională Nr. clase şi număr elevi – înscrişi în învăţământul postliceal în anul şcolar 2022-2023 Nr. ordinului ministrului de
Şcoală postliceală Şcoală de maiştri Autorizare Acreditare
Nr de clase Nr de elevi Nr de clase Nr de elevi
anul I anul II anul III anul I anul II anul III anul I anul II anul III anul I anul II anul III
Liceul de Marină buget zi Transporturi Operator portuar 1 1 30 25 OMEN 5076/26.08.2021

By admin