Temele abordate

Cunoașterea importanței apei pentru țările implicate. Probleme referitoare la inundații, secetă.
Invățarea și judecarea modului în care poluarea afectează natura, local, în Europa și la nivel global.
Respectarea și grija față de mediu și astfel, încurajarea educației pentru o dezvoltare durabilă.
Cunoașterea modului în care exploatarea ecosistemelor acvatice poate fi minimalizată.
Aprecierea faptului că apropierea de cursurilor de apă este un factor important în economia orașelor.